Dränering

Planering och utförande av drenäring vid din gårdsplan

Vi utför olika drenäringsarbeten samt ytvattensystem för nybyggen samt äldre saneringsobjekt.

I en funktionell gårdsplan har man tagit i beaktande en välfungerande drenäring av regnvatten med vilken man får överflödigt ytvatten bort.

Offerter och förfrågningar
Per Söderblom