Arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner för jordflyttning, grävningar och transporter

Vi utför transporter av kross, grus och matjord med egen lastbil. Utbredning av jordmassa samt grävarbeten går lätt med egen grävmaskin, kompaktgrävmaskin (minigrävmaskin) samt hjullastare och traktor. Vi har även all behövlig mätutrustning samt markvibratorer i olika storlekar.

Kompaktgrävmaskin till trånga ställen

Om trädgården är liten och utrymmena är trånga kan det vara svårt att komma fram med en stor grävmaskin, därför har vi en liten kompaktgrävmaskin med vilken man kommer fram även om det skulle vara trångt och kan utföra både grävning och flytt av jord samt utjämning av mark

Kompaktgrävmaskin - minigrävmaskin