Trädgårdsskötsel

Skötsel av trädgård

Skötsel är speciellt viktigt då trädgården är nyligen byggd och växterna nyligen planterade. Om den behövliga skötseln inte blir gjord genast från början, kan växterna dö och tid, nedlagt arbete samt pengarna går förlorade i onödan!

Även senare behöver en trädgård en fortlöpande kontroll av utvecklingen, och man skall sköta trädgården regelbundet för att trädgården skall uppnå förväntningar man lagt på den.

En kvalitativ planering och utförande samt skötsel garanterat att ditt trädgårdsprojekt lyckas så bra som möjligt.
En gård som har planerats och byggts av professionella ger njutning åt alla sinnen under hela året, och blir som vin, bara bättre med tiden!

Våra trädgårdsmästare och sammarbetspartners Wasa Gardens , Elisabeth Orlo 0406813365 samt Puutarhurisi Johanna Vuorinen  050 3583947 hjälper med planering av trädgårdens skötsel samt själva utförandet av skötseln av trädgård!