Planering

Vi planerar din trädgård samt gårdsplan enligt dina önskemål och behov

Vi erbjuder personlig kundvänlig planering till många behov. Vi intervjuar alltid noga vår kund och planerar sedan din trädgård enligt dina önskemål och behov!

  • Privata gårdsplan (radhus, parhus, egnahemshus)
  • Nya byggen
  • Höghus, dvs. bostadsbolags gårdsplan och grönområden
  • Fritidshus, gårdsplan och trädgårdar (stugor, fritidshus, villor)
  • Butikers gårdsplan och företags gårdsplan samt grönområden
  • Företags gårdars ingångar, tex. med prydnadskrukor
  • Offentliga fastigheters närområden samt skötsel

I trädgårdsplaneringen tar man i beaktande trädgårdens olika delområden enligt kundens önskemål och behov. Trädgårdsplaneringens helhet består av olika delar som gångar, vistelseutrymmen, vädersträck samt grannskap.

För att göra en trädgårdsplan eller gårdsplans plan behöver vi en tomtkarta med proportionen 1:100

”En vacker trädgård hämtar naturen närmare Dig ”

Utförandet av en trädgårdsplan eller gårdsplansplan

Om du vill så gör vi både planeringen och själva utförandet, vi bygger även de behövliga gångarna, murarna och stenläggningen.

Alla trädgårdar var vi har gjort planteringar får under nästa år en gratis uppföljning i form av konsultering av vår trädgårdsmästare (ca. 1 timme). Vi går tillsammans igenom möjliga frågor och kollar hur växterna har klarat sig och utvecklats.

Trädgårdens växter samt belysning av trädgård och gårdsplan

Med växter skapar man olika utrymmen på gårdsplanen där man planterar växter i olika grupper. Andra helheter är olika typer av växter, mängden av växter, mjuka och hårda ytor, belysningsplanering samt övriga detaljer. Med en trädgårdsplanering är det lätt att skapa en fungerande gårdsplan och samtidigt sparar man pengar.

Varför lönar det sig att göra en plan?

En väl planerad trädgård eller gårdsplan är en investering på lång tid och ger din familj trivsel och värme för många år framöver. En trädgård är som en förlägning av ditt vardagsrum och ger både glädje samt lugn i vardagens för övrigt stressiga miljö.

Helheten som en trädgårdsplan skapar ger en funktionell gårdsplan, som minskar på onödiga och misslyckade försök. Trädgårdsplaneringens kostnad är endast en liten del av helhetskostnaden för att bygga en ny gårdsplan.

Åt vem rekommenderar man en plan?

Man kan förverkliga en plan till både stora och små gårdsplan, som tex. små radhustomter, bostadsbolags tomter samt fritids tomter.

”En fin och trivsam gård borde alla ha”

 

Börja planeringen redan på vintern

På vintern är det bra tid att planera och drömma om den kommande våren och då kan man bra göra nästa års planering färdigt, då är allting färdigt då snönn smälter!

Med hjälp av fotografier kan man bra få en bild över tomtens former och kan planera de behövliga ändringar och förnyelser.

Du kan själv skriva och berätta vad du vill ha på din tomt och vilka växter du är intresserad att ha, detta använder vi sedan som hjälp vid planeringen.

Våra trädgårdsmästar sammarbetspartners WAASA GARDENS Elisabeth Orlo  0406813365 samt PUUTARHURISI Johanna Vuorinen 0503583947 hjälper dig i att planera och förverkliga din trädgård och gårdsplan!