Stenläggning

Stenläggning på gårdsplan, samt användning av stenar i murar och kanter

En rätt utförd stenläggning av gårdsplan är både fin, lätt att sköta samt hållbar.
Stenmurar ger karaktär åt din gårdsplan samt trädgård och förenklar användning av gårdsplan t.ex. i en sluttning.

Med hjälp av skyddsduk kan man förminska behovet av att rensa ogräs och rätt planterade växter tillsammans med plattor och stenar skapar en fin och lättskötlig helhet.

Planering samt utförandet av stenläggning på gårdsplan

Vi gör vid behov både planering av plattläggning, jordarbetet samt själva plattläggningen. Vi bygger även stenkanterna samt murarna. Du får en färdig och funktionell helhet som samtidigt är både långvarig och lätt att sköta.

Ta Kontakt så skapar vi även för dig en ny gårdsplan samt trädgård du endast kunnat drömma om!