Prislista

Timpriser/ priser utanför offert

Stenläggare: 39 €/h
Grävmaskin 2-8 tn:  62 €/h

Lastbil: 76 €/h

Pris på stenläggning per / m2

Pris på stenläggning per kvadratmeter är från 36 € beroende på kapning, brunnar och på mängd av gångar.
Priset varierarockså på grund av stenens färg, storlek och mönster samt anläggningsytans storlek.

I kvadratpriset ingår

Profilering av botten (+/- 10 cm kross), sättsand, moteringav stenar, kapning samt fogsand som sopas in. Priset innehåller också maskiner och redskap som behövs