Jordarbeten

Gården och trädgårdens jordarbeten

Om du håller på och bygger nytt eller ändrar på gammal gård eller trädgård hittar du hos oss både kunnandet och den behövliga utrustningen.Vi planerar de behövliga jordarbetena, gräver med grävskopa och flyttar jorden med lastbil bort eller flyttar jorden på din tomt.

Vi fyller de behövliga ställena med grus och gör isolering emot kälen, samt övriga förberedelser.

Med en bra grund är det enkelt att bygga en gård eller trädgård och du kommer att njuta länge av ett bra resultat!

På en bra gjord grund är det sedan även lätt att lägga stenplattor och bygga stenkanter och murar.