Planering av trädgård och gårsplan samt gårdsplansarbeten – Kova Team Ab

Trädgårdsplanering och gårdsplansplanering

Om ni håller på och bygga nytt eller ändra på befintlig gård eller trädgård, ta i tid kontakt med oss så planerar vi redan före våren och utför arbetet under våren och sommaren.
Läs mera om trädgårdsplanering och gårdsplansplanering

trädgårsplanering och gardsplansplanering Vasa, Korsholm

Grundarbeten vid trädgård och gårdsplan

Före ni börjar och skapa trädgården eller gårdsplanen bör man ofta göra mera eller mindre grundarbeten på tomten. Vi har den behövliga utrustningen, kunnandet i att planera, utrustning för att flytta jord samt för att leverera grus!

Stenläggning av gårdsplan samt trädgård

Med stenläggning får man en kvalitativ och fungerande helhet som praktiskt begränsar din trädgård med stengångar, stenmurar och genom att skapa olika nivåer på gårdsplanen.
Även en liten trädgård blir fin då man kombinerar växter och sten i olika nivåer.

Trädgårdsmästaren sköter din fastighets trädgård

Vi erbjuder till ditt förfogande en utbildad trädgårdsmästare som noga sköter din nuvarande trädgård, samt utvecklar vidare den genom att vid behov plantera nytt

Skötsel av grönområden samt blommor kräver ofta en kunnig person för att det skall ha ett representativt utseende, detta är enkelt för en professionell trädgårdsmästare som vet vad varje växt behöver för att man skall nå bästa resultatet.

Nu som nyhet även Semester trädgårdsmestare som sköter din trädgård samt växterna medan du är på semester. Du kan sedan återvända till en blomstrande trädgård efter din semester!

Hushållsavdrag

Arbete utfört av en trädgårdsmästare kan avdras i beskattningen som hushållsavdrag

Gårdsplansarbete

Om du behöver hjälp med att hålla ditt företags eller din privata gårsplan i skick, kan vi göra ett serviceavtal med dig, då blir dina gårdsplansarbeten behändigt skötta året runt

Garden Styling (nyhet!)

Då du skall sälja din fastighet, inverkar trädgårdens skick på både hur enkelt det är att sälja fastigheten, samt även på priset.
Vi hjälper dig med att få din trädgård i bra ”försäljningsskick”.
Läs mera om Garden Styling tjänsten